دلار در کانال ١١ هزار تومانی باقی ماند
دلار در کانال ١١ هزار تومانی باقی ماند

دلار آمریکا امروز دوشنبه ١٤ مرداد ٩٨ در صرافی های بانکی در کانال ١١ هزار تومانی به مسیر خود ادامه داد و نرخ آن برای فروش به ١١٩٠٠ تومان رسید.

دلار آمریکا امروز  در صرافی های بانکی در کانال ١١ هزار تومانی به مسیر خود ادامه داد و نرخ آن برای فروش به ١١٩٠٠ تومان رسید. در عین حال قیمت خرید هر دلار آمریکا نیز به ١١٨٠٠ تومان رسید.

امروز همچنین هر یورو(اسکناس) برای خرید ١٣٣٠٠ تومان و برای فروش ١٣٤٠٠ تومان است.

در خارج از صرافی های بانکی نیز دلار با اختلاف ٩٠ تومانی به نرخ ١١٩٩٠ تومان معامله شد.

upna