درخشش دانشجویان پیام نور مرکز تفت در مسابقات دارت کشوری
درخشش دانشجویان پیام نور مرکز تفت در مسابقات دارت کشوری

تیم دارت دانشجویی دختران پیام نور مرکز تفت (خانمها عاطفه محمدیان و فاطمه مصدق) در چهارمین المپیاد همگانی دانشجویان دختر دانشگاههای سراسر کشور به مقام سوم این مسابقات دست یافت.

به گزارش خبرگزاری یوپنا تیم دارت دانشجویی دختران پیام نور مرکز تفت (خانمها عاطفه محمدیان و فاطمه مصدق) در چهارمین المپیاد همگانی دانشجویان دختر دانشگاههای سراسر کشور به مقام سوم این مسابقات دست یافت.

این مسابقات از تاریخ ۲۶ لغایت ۲۹ تیرماه ۹۸ در دانشگاه الزهراء تهران با حضور ۴۱ تیم منتخب برگزار گردید.

upna