برگزاری کارگاه روانشناسی دانشگاه پیام نور نی ریز
برگزاری کارگاه روانشناسی دانشگاه پیام نور نی ریز

کارگاه روانشناسی، با موضوع رضایت از زندگی در دانشگاه پیام نور نی ریز برگزار شد

 

به گزارش یوپنا، کارگاه اموزشی رضایت از زندگی با استقبال خوب دانشجویان دختر و بانوان دانشجو به همت انجمن علمی رشته روانشناسی نی ریز تنها انجمن فعال روانشناسی شهرستان برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی سرکارخانم پرتقالی مدرس مدرس دانشگاه به بیان راهکارهای رضایت از زندگی پرداخت.

وی ضمن، پرسش از دانشجویان در مورد میزان رضایت آنها از زندگی شخصیشان،که چه کسانی از زندگی خود رضایت دارند و چه کسانی ناراضی هستند،  به ذکر عوامل موثر در افزایش میزان رضایت از زندگی پرداخت.

upna