رئیس دانشگاه پیام نور در تفاهم نامه مشترک با معاونت علمی ریاست جمهوری خبر داد: اشتغالزایی رسالت مهم اجتماعی دانشگاه
رئیس دانشگاه پیام نور در تفاهم نامه مشترک با معاونت علمی ریاست جمهوری خبر داد: اشتغالزایی رسالت مهم اجتماعی دانشگاه

نوع نگاه ها نسبت به اشتغال جوانان در ده سال گذشته در دنیا تفاوت زیادی کرده است و دانشگاه پیام نور نیز هم راستا با نیازهای بازار کار به دنبال تربیت نیروهای مورد نیاز و ایجاد اشتغال برای جوانان کشور است.

دکتر محمدرضا زمانی با عنوان اینکه اشتغالزایی یکی از مهم ترین رسالت های اجتماعی دانشگاه پیام نور است، گفت: نوع نگاه ها نسبت به اشتغال جوانان در ده سال گذشته در دنیا تفاوت زیادی کرده است و دانشگاه پیام نور نیز هم راستا با نیازهای بازار کار به دنبال تربیت نیروهای مورد نیاز و ایجاد اشتغال برای جوانان کشور است.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، رئیس دانشگاه پیام نور در مراسم امضای تفاهم نامه با معاونت علمی ریاست جمهوری با تأکید بر ضرورت اجرای این تفاهم نامه، تصریح کرد: دانشگاه پیام نور از ظرفیت های گسترده ای برخوردار است که می تواند راهگشا و منشاء اشتغال برای فارغ التحصیلان این دانشگاه باشد.

وی درباره حمایت از ایده های خلاق دانشجویان گفت: کلیه امکانات دانشگاه پیام نور در اختیار دانشجویان دارای ایده، قرار می گیرد تا بتوانند این ایده ها را اجرایی کنند و همچنین یک صندوق برای حمایت از ایده های خلاق ایجاد می شود.

گفتنی است، تفاهم نامه همکاری مشترک بین دانشگاه پیام نور و معاونت علمی ریاست جمهوری با حضور قادری فر رئیس مرکز فناوری های راهبردی ، سید محمد حسین سجادی نیری دبیر ستاد فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی ریاست جمهوری، حسین اسفندیاری معاونت توسعه مدیریت و جذب سرمایه ریاست جمهوری، محمدرضا زمانی رئیس دانشگاه پیام نور و مدیران ستادی امضا شد.

upna