انتخاب مقاله عضو علمی دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از مقالات پربازدید هوش مصنوعی در ژورنال های آمریکا
انتخاب مقاله عضو علمی دانشگاه پیام نور به عنوان یکی از مقالات پربازدید هوش مصنوعی در ژورنال های آمریکا

مقاله ISI عضو هیات علمی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور اردکان به عنوان یکی از ۲۰ مقاله پرخواننده انتشارات وایلی شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا مقاله دکتر مهدی رضاپور میرصالح, عضو هیات علمی رشته مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور اردکان، به عنوان یکی از ۲۰ مقاله پربازدید (Hot Paper) ژورنال آی اس آی Computational Intelligence از انتشارات Wiley آمریکا در حوزه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین انتخاب شد.

 

upna