رییس دانشگاه پیام نور استان همدان خبر داد: برنامه ریزی  برای جذب دانشجو با شیوه های نوین و خلاقانه
رییس دانشگاه پیام نور استان همدان خبر داد: برنامه ریزی  برای جذب دانشجو با شیوه های نوین و خلاقانه

جلسه روسای مراکز و واحدهای تحت پوشش استان با حضور روساءو مسولین روابط عمومی مراکز و واحدهای تحت پوشش استان در سالن شورای اداری استان برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری یوپنا، جلسه روسای مراکز و واحدهای تحت پوشش استان با حضور روساءو مسولین روابط عمومی مراکز و واحدهای تحت پوشش استان در سالن شورای اداری استان برگزار شد.

در این جلسه دکتر صفایی گزارشی از مجموعه اقدامات و فعالیتهای انجام گرفته در راستای جذب دانشجو در سطح استان و برنامه های ابلاغی از سوی سازمان را تشریح و خواستار برنامه ریزی تمام وقت روساء با شیوه های نوین و خلاقانه شدند.

وی مهمترین برنامه در این زمان را جذب دانشجو بر شمرد و گفت: به مراکز که بیشترین جذب دانشجو را داشته باشند از نظر مالی و هزینه های تبلیغات از طریق استان کمک خواهند کرد.

در این جلسه روساء مراکز و واحدها دیدگاهای و نقطه نظرات خود را بیان و مقرر گردید که دکتر صفایی نسبت به بازدید از مراکز و واحدهای اقدام نمایند.

upna