انتصاب رئیس دانشگاه پیام نورمرکز مریوان
انتصاب رئیس دانشگاه پیام نورمرکز مریوان

طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکتر کاظم حسنی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نورمرکز مریوان منصوب شد.

 

به گزارش یوپنا،طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور، دکتر کاظم حسنی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نورمرکز مریوان منصوب شد.

upna