انتصاب رئیس دانشگاه پیام نورمرکز سقز
انتصاب رئیس دانشگاه پیام نورمرکز سقز

طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکتر علی رضا شریفی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نورمرکز سقز منصوب شد.

 

به گزارش یوپنا،طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور، دکتر علی رضا شریفی به عنوان رئیس دانشگاه پیام نورمرکز سقز منصوب شد.

upna