بیش از ۳۰ درصد از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از دانش آموختگان پیام نور هستند
بیش از ۳۰ درصد از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد از دانش آموختگان پیام نور هستند

دانشجویان دانشگاه پیام نور از سطح علمی بسیار بالایی برخوردار بوده و قادر به رقابت با دانشجویان کل کشور هستند، برای اثبات این موضوع می توان در یک آزمون مشترک سطح علمی دانش آموختگان دانشگاه های پیام نور را با دیگر دانشجوها بسنجیم.

دکتر محمدرضا زمانی با عنوان اینکه بیش از ۳۰ درصد از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاهها، از دانش آموختگان دانشگاه پیام نور بوده اند، گفت: دانشجویان دانشگاه پیام نور از سطح علمی بسیار بالایی برخوردار بوده و قادر به رقابت با دانشجویان کل کشور هستند، برای اثبات این موضوع می توان در یک آزمون مشترک سطح علمی دانش آموختگان دانشگاه های پیام نور را با دیگر دانشجوها بسنجیم.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، رئیس دانشگاه پیام نور در حاشیه سفر هیات رئیسه این دانشگاه به استان اصفهان و در بازدید از مرکز دولت آباد، به کاهش جمعیت دانشجویی در سراسر کشور اشاره کرد و با عنوان اینکه دانشگاه ها باید به دنبال درآمدزایی باشند، اظهار داشت: امروز با توجه به کاهش بودجه ،مراکز باید به فکر راهکارهای جدیدی درآمد زایی باشندکه با برگزاری دوره های آموزش های آزاد و ارائه مهارت های لازم از جمله این راه کارهاست.

دکتر زمانی با اشاره به اولویت ویژه دانشگاه در تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی با توجه به وجود کارمندان قراردادی، تصریح کرد: با همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب نهایی طرح تبدیل وضعیت همکاران اداری قراردادی دانشگاه هستیم وامید است انشالله این طرح به نتیجه برسد.

upna