دکتر حسین نازک تبار: فقدان مهارت های اجتماعی و شغلی منشأ اغلب آسیب های اجتماعی است
دکتر حسین نازک تبار: فقدان مهارت های اجتماعی و شغلی منشأ اغلب آسیب های اجتماعی است

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی یوپنا، دکتر حسین نازک تبار رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ساری در نشست تخصصی رویداد ملی استارت آپ آسیب های اجتماعی با رویکرد کسب و کار اظهار کرد: این رویداد یک روزه در پنج محور آسیب های فضای مجازی، طلاق و خشونت خانگی، فقدان مهارت و زنان سرپرست خانوار، حاشیه […]

به گزارش پایگاه خبری، تحلیلی یوپنا، دکتر حسین نازک تبار رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ساری در نشست تخصصی رویداد ملی استارت آپ آسیب های اجتماعی با رویکرد کسب و کار اظهار کرد: این رویداد یک روزه در پنج محور آسیب های فضای مجازی، طلاق و خشونت خانگی، فقدان مهارت و زنان سرپرست خانوار، حاشیه نشینی و کودکان کار و بلایای طبیعی با رویکرد کسب و کار با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و استانداری و دستگاه های اجرایی مازندران برگزار می شود.
دبیر اجرایی رویداد استارتاپ اجتماعی گفت: فقدان مهارت های اجتماعی و شغلی منشأ اغلب آسیب های اجتماعی است.
آموزش مهارت‌های کارآفرینانه یکی از راهکارهاي حل مسائل و آسيب هاي اجتماعی است. حضور سمن ها در این رویداد و ارائه ایده های نو در کنترل آسیب ها تأثیرگذار بوده و باید مردم را از طریق سازمان های مردم نهاد به سمت فعالیت‌های اجتماعی و کسب وکارهای نوین هدایت کرد.
وی خاطرنشان کرد: با برگزاری این رویداد به دنبال جذب ایده‌های نو برای کاهش آسیب های اجتماعی هستیم؛ لذا از نخبگان دانشگاهی و پژوهشگران دعوت می کنیم تا با شرکت در این رویداد و ایده پردازی های نو نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب های اجتماعی داشته باشند.
در ادامه رئیس پارک علم و فناوری مازندران تأکید کرد: با ایجاد کسب و کارهای نوپا و توسعه فعالیت های دانش بنیانی می توانیم بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی را کنترل نماییم.
وی بیان كرد: ترویج فرهنگ کسب وکار جمعی و خلق ایده های نوین می تواند راه حلی برای کاهش مسائل اجتماعی باشد.

upna