انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

افسر روحی رئیس پیام نور مرکز اردبیل شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور، دکتر افسر روحی رئیس دانشگاه پیام نور استان اردبیل با حف سمت رئیس مرکز اردبیل شد.

upna