انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور واحد مبارکه
انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور واحد مبارکه

مجید ایرانپور به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور واحد مبارکه منصوب شد

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر یوسفی رئیس دانشگاه پیام نور استان اصفهان مجید ایرانپور به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور واحد مبارکه اصفهان منصوب شد.

upna