هیچ پرونده بلاتکلیفی از اعضای هیات علمی دانشگاه نداریم
هیچ پرونده بلاتکلیفی از اعضای هیات علمی دانشگاه نداریم

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور از تعیین تکلیف تمامی پرونده های اعضای هیات علمی دانشگاه خبر داد و گفت: ۷۰ درصد این افراد حکم پیمانی خود را دریافت کردند و پرونده ۳۰ درصد باقی مانده نیز در دست بررسی است بنابراین هیچ پرونده بلاتکلیفی در این زمینه نداریم.

به گزارش خبرگزاری یوپنا، دکتر عزت الله کرد میرزا در نشست خبری دانشگاه پیام نور که امروز به منظور تشریح فعالیت های این دانشگاه در سازمان مرکزی برگزار شد به روند جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه پیام نور اشاره کرد و گفت: موضوع جذب اعضای هیات علمی و سامان دهی این افراد یکی از سیاست ها و برنامه های دانشگاه به حساب می‌آید به گونه ای که علی رغم بلاتکلیفی ۱۰ ساله ی برخی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور ، توانستیم با همکاری وزارت علوم تعداد قابل توجهی از این افراد را سامان دهی کنیم.

وی در ادامه تصریح کرد: از تعداد ۸۹۴ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور که طی سالهای ۸۴ تا ۹۲ جذب دانشگاه پیام نور شده بودند توانستیم تعداد بسیاری از این افراد را سامان دهی و تعیین تکلیف کنیم به گونه ای که تاکنون ۷۰ درصد از اعضای هیات علمی حکم پیمانی دریافت کرده‌اند.

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور همچنین تاکید کرد: هنوز پرونده حدود ۳۰ درصد از ۸۹۴ عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تعیین تکلیف نشده است که البته پرونده ۱۶ نفر آنها در مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم در دست بررسی است و ما بقی افراد باید شاخص هایی که برای آنها تعیین شده است را کسب نمایند.

دکتر کردمیرزا همچنین خاطر نشان کرد: در حال حاضر دانشگاه پیام نور به افراد فوق شاخص‌های لازم را برای ارتقا ارائه داده است و حتی امکانات لازم را برای ارتقا در اختیار این افراد قرار گرفته است به طوری که این افراد می توانند تا مقطع دکتری نیز ادامه تحصیل بدهند تا مساعدت لازم در جذب آنها اتفاق بیفتد.

به گفته وی، در حال حاضر تعداد ۲۰ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور که جزء ۷۰ درصد تعیین تکلیف شده پیمانی بودند با مساعدت دانشگاه در دوره دکتری تحصیل می کنند  بنابراین در حال حاضر با احتساب تعیین تکلیف وضعیت ۶۲۰ عضو هیات علمی (۷۰ درصد) و بررسی پرونده سایر افراد باقی مانده می توان گفت تمامی پرونده های مربوط به این افراد تعیین تکلیف شده است.

upna