سرپرست جدید دانشگاه پیام نور لرستان:رویکرد دانشگاه پیام نور لرستان مبتنی بر شفافیت است
سرپرست جدید دانشگاه پیام نور لرستان:رویکرد دانشگاه پیام نور لرستان مبتنی بر شفافیت است

حسن رضا یوسفوند  با عنوان اینکه دانشگاه پیام نور بیشترین قبولی را در دوره تحصیلات تکمیلی دارد، گفت: این دانشگاه به عنوان یک دانشگاه فرهنگی ممتاز با کسب مقام های ارزشمند در عرصه های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ورزشی ، نقش قابل توجهی در گسترش سطح تحصیلات و امور اجتماعی مردم داشته است.

به گزارش یوپنا، سرپرست جدید دانشگاه پیام نور لرستان به شهریه‌های پایین این دانشگاه نسبت به دیگر دانشگاه ها  اشاره کرد و اظهار داشت: این دانشگاه بیشترین میزان پذیرفته شدگان در دوره تحصیلات تکمیلی را به خود اختصاص داده به طوری که نزدیک به ۳۰ درصد پذیرفته شدگان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های دیگر فارغ التحصیل پیام نور هستند.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی که دانشگاه پیام نور نیز از این قاعده مستثنی نیست به دلیل کاهش جمعیت دانشجویی نیازمند ایجاد منابع درآمدی مستقل هستند ، اظهار داشت: باید سعی کنیم در این دانشگاه در فضایی آرام و با همدلی اقدام مؤثری برای رفع مسائل داشته باشیم.

وی تاکید کرد: رویکرد این دانشگاه مبتنی بر شفافیت خواهد بود و هیچ نقطه ابهامی در این دانشگاه نخواهیم داشت.
گفتنی است، حسن رضا یوسفوند طی حکمی از سوی دکتر زمانی به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور لرستان منصوب شد.

upna