فتح سی و یک قله مرتفع در ۳۱ استان کشور توسط بانوی پیام نوری
فتح سی و یک قله مرتفع در ۳۱ استان کشور توسط بانوی پیام نوری

بانوی پیام نوری سی و یک قله مرتفع در ۳۱ استان کشور را فتح کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، خانم فرخ لقا حاتمی از کارکنان دانشگاه پیام نورمرکز یاسوج، اولین بانوی اهل استان کهگیلویه و بویراحمد است که پروژه ملی سیمرغ کوههای ایران را تمام کرده است و صعود به ۳۱قله در ۳۱ استان کشور را به اتمام رسانده است.

کوه بانو، فرخ لقا حاتمی از کارکنان دانشگاه پیام نورمرکز یاسوج درقالب پروژه ملی سیمرغ کوههای ایران، توانست درمدت۱۸ماه ۳۱قله که مرتفع ترین قله های ۳۱استان  کشور بودند رافتح کند.

گفتنی است طی مراسمی و با حضوررئیس فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران، دردومین همایش ملی اهدای نشان سیمرغ،  مدال سیمرغ کوههای ایران وگواهی صعودبه ۳۱ قله در  ۳۱  استان به خانم فرخ لقا حاتمی اهدا  شد.

upna