صدور احکام ارتقای مدرک تحصیلی اعضاء ایثارگر (رزمندگان)
صدور احکام ارتقای مدرک تحصیلی اعضاء ایثارگر (رزمندگان)

  مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام نور از صدور احکام ارتقای مدرک تحصیلی اعضای ایثارگر(رزمندگان) خبر داد و گفت: احکام ارتقا مدرک تحصیلی اعضا ایثارگر(رزمندگان) به یک مقطع تحصیلی بالاتر برابر مصوبه هیات امنا و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه به تاریخ اجرای ۹۸/۰۲/۲۲ در سازمان مرکزی صادر و در سایر استان ها در […]

 

مدیرکل امور اداری دانشگاه پیام نور از صدور احکام ارتقای مدرک تحصیلی اعضای ایثارگر(رزمندگان) خبر داد و گفت: احکام ارتقا مدرک تحصیلی اعضا ایثارگر(رزمندگان) به یک مقطع تحصیلی بالاتر برابر مصوبه هیات امنا و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه به تاریخ اجرای ۹۸/۰۲/۲۲ در سازمان مرکزی صادر و در سایر استان ها در دست صدور است.

به گزارش یوپنا، حاجی محمد علی اظهار داشت: همه احکام تا قبل از بیستم شهریور ماه تکمیل خواهد شد.

upna