انتصاب رئیس شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور
انتصاب رئیس شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور

طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکتر مرتضی محسنی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

به گزارش یوپنا،طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکتر مرتضی محسنی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی آموزشی دانشگاه پیام نور منصوب شد.

 

upna