حمیدی سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز کاشان  منصوب شد
حمیدی سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز کاشان  منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکتر محمد حمیدی به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز کاشان منصوب شد.

 

به گزارش یوپنا،طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکتر محمد حمیدی به عنوان سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز کاشان  منصوب شد.

upna