انتصاب سرپرست دفتر هماهنگی امور استانها دانشگاه پیام نور
انتصاب سرپرست دفتر هماهنگی امور استانها دانشگاه پیام نور

طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکتر شهریار فرهمند راد به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی امور استانها دانشگاه پیام نور منصوب شد.

 

به گزارش یوپنا،طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکتر شهریار فرهمند راد به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی امور استانها دانشگاه پیام نور منصوب شد.

upna