انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ملایر
انتصاب رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ملایر

طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکترمحمد قاسم ترکاشوندبه عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ملایر منصوب شد.

به گزارش یوپنا،طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالی دانشگاه پیام نور،دکترمحمد قاسم ترکاشوندبه عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرکز ملایر منصوب شد.

ترکاشوند پیش از این سرپرست مرکز بود.

upna