شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام پیام رسان صلح و دوستی کشورهای اسلامی است
شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام پیام رسان صلح و دوستی کشورهای اسلامی است

دکتر پوراصغر همکاری علمی بین کشورهای اسلامی در شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام را پیام رسان صلح و دوستی دانست و گفت: زمینه های مشترکی که در بین کشورهای حاضردر جمع وجود دارد و شبکه ای که این جمع را به هم پیونده می دهد، فرصت مناسبی برای هم افزایی علمی است.

به گزارش یوپنا، معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه امروز در اختتامیه دومین مجمع عمومی شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام ضمن حضور در مراسم اهدای جایزه کامستک به دکتر فرخ امینی استاد جوان دانشگاه تهران گفت: معاونت علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه حمایت خود را برای گسترش هر چه بیشتر همکاری های علمی و فناوری بین کشورهای اسلامی را اعلام می کند.

upna