کلید اصلی موفقیت دانشگاه نظم، تکریم و احترام می باشد
کلید اصلی موفقیت دانشگاه نظم، تکریم و احترام می باشد

دکتر ناجی معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور با حضور در مرکز اهواز و ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام ،از روند ثبت نام دانشجویان جدید الورود بازدید کرد.

به گزارش یوپنا ، دکتر ناجی معاون فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور با حضور در مرکز اهواز و ادای احترام به مقام شامخ شهدای گمنام ،از روند ثبت نام دانشجویان جدید الورود بازدید کرد.

در ادامه دکتر ناجی ضمن بازدید از قسمت های اداری و آموزشی مرکز اهواز ، جلسه ای با حضور رییس مرکز ، معاونین و مدیران برگزار نمود.

در این جلسه دکتر ناجی ضمن قددانی از کارکنان، نظم ، تکریم و احترام را به عنوان کلید اصلی موفقیت دانشگاه برشمرد.

 

 

 

upna