تمسخر ترامپ توسط ترور نوآ طنزپرداز آمریکایی و اشاره به ایران….! | پایگاه خبری تحلیلی یوپنا