درآمد میلیاردی پیام‌نور ملایر از فروش محصولات مرکز رشد
درآمد میلیاردی پیام‌نور ملایر از فروش محصولات مرکز رشد

رییس دانشگاه پیام‌نور استان همدان گفت: شرکت مستقر در مرکز رشد پیام‌نور مرکز ملایر با فروش محصولات خود ۲۰ میلیارد ریال درآمد کسب کرد.

به گزارش یوپنا دکتر صفی‌الله صفایی بیان کرد: مرکز رشد و نوآوری محلی برای استقرار دانشجویان کارآفرین با هدف تبدیل ایده های خود به محصول است و در این محل دانشجویان مطالعات و پژوهش های مرتبط با ایده های خود را انجام می‌دهند.

وی اضافه کرد: دانشگاه پیام نور همدان بعد از پارک علم و فناوری دومین مرکز است که مراکز رشد و فناور در آن مستقر هستند.

رییس دانشگاه پیام‌نور استان همدان بیان کرد: هم اینک سه مرکز نوآوری در پیام نور شهرهای اسدآباد، نهاوند و همدان و ۲ مرکز رشد در شهرهای تویسرکان و ملایر مستقر است.

صفایی ادامه داد: علاوه بر ۲ مرکز رشد و سه مرکز نوآور، ۱۲ شرکت و ۲۷ واحد فناور در دانشگاه پیام نور مرکز همدان مستقر هستند.

وی بیان کرد: راه اندازی این مرکز نقش مهم و مثبتی در ایجاد اشتغال دارد چرا که این مراکز شرایطی را فراهم می کنند که دانشجویان با فراگیری مهارت ها نسبت به ایجاد کسب و کار اقدام کنند.

رییس دانشگاه پیام‌نور همدان گفت: این دانشگاه در کنار برنامه های آموزشی با ایجاد دفتر ارتباط صنعت با دانشگاه تلاش کرده است تا دانشجویان را با کسب و کارهای نوین و اشتغالزا آشنا کند

upna