حکم رئیس دانشگاه پیام نور چابهار صادر شد
حکم رئیس دانشگاه پیام نور چابهار صادر شد

اکبر خواجه به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرگز چابهار استان سیستان و بلوچستان منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور دکتر اکبر خواجه به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور مرگز چابهار استان سیستان و بلوچستان منصوب شد.

لازم به ذکر است خواجه پیش از این سرپرست مرکز چابهار بود و در سوابق خود رئیس دانشگاه پیام نور خاش را بر عهده داشت.

upna