نامگذاری ساختمان فرهنگی دانشگاه پیام نور به نام شهید حاج قاسم سلیمانی
نامگذاری ساختمان فرهنگی دانشگاه پیام نور به نام شهید حاج قاسم سلیمانی

ساختمان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه امروز به نام سردار پر افتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد.

به گزارش یوپنا، ساختمان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه امروز به نام سردار پر افتخار اسلام حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد.

رییس دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه  با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: فرمانده بی نظیر سپاه قدس نمونه کال یک مسئول انقلابی است.

سعیدی پور بیان کرد:  مرگ ب صورت طبیعی برای همه انسان ها اتفاق می افتد  اما برخی از مرگ ها به خاست الهی در اذهان جهانیان تا ابد ماندگار  می شود شهادت سردار سر افراز ما به این گونه است.

upna