نامگذاری ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور استان ایلام به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی
نامگذاری ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور استان ایلام به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی

ساختمان آموزشی دانشگاه پیام نور استان ایلام به نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی نامگذاری شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا رئیس دانشگاه پیام نور استان ایلام گفت: به پاس مجاهدت ها و رشادت های اسطوره مقاومت و پایداری، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و گرامیداشت مقام شامخ شهداء ساختمان آماده افتتاح دانشگاه پیام نور مرکز ایلام به نام مبارک ایشان مزین گردید.

سهراب زاده بیان کرد : بی شک پاسداشت خون شهداء و ارج نهادن به رشادت های سردار شهید سلیمانی موجب پیوند وثیق میان دانشگاه و جامعه خواهد بود.

upna