موفقیت زوج فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور در آزمون وکالت ۹۸
موفقیت زوج فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور در آزمون وکالت ۹۸

زوج فارغ التحصیل رشته حقوق مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور ششده و قره بلاغ در آزمون وکالت ۹۸ پذیرفته شدند.

به گزارش خبرگزاری یوپنا؛ آقای مجید افشارکیا و همسر ایشان خانم اعظم افشارکیا در آزمون وکالت سال ۱۳۹۸پذیرفته شدند که هر دو آنان فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور ششده و قره بلاغ می باشند.

 

گفتنی است هر دو آنها وروی سال ۱۳۹۳ مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور ششده و قره بلاغ می باشند.

upna