کتابخانه دانشگاه پیام نور شاهین شهر مجوز فعالیت عمومی گرفت
کتابخانه دانشگاه پیام نور شاهین شهر مجوز فعالیت عمومی گرفت

کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر با مجوز نهاد کتابخانه های عمومی کشور مجوز فعالیت و ارائه خدمت به عموم شهروندان را گرفت.

به گزارش خبرگزاری یوپنا دکتر غفاری رئیس دانشگاه پیام نور شاهین شهر در اینباره گفت: کتابخانه دانشگاه پیام نور مرکز شاهین شهر در استان اصفهان بعنوان نخستین کتابخانه مشارکتی دانشگاه پیام نور با مجوز نهاد کتابخانه های عمومی کشور مجوز فعالیت و ارائه خدمت به عموم شهروندان گرفت.

وی خاطرنشان کرد: با این اقدام علاوه بر امکان عضویت شهروندان در کتابخانه مرکز و برخورداری از حمایت‌های مالی و فنی نهاد کتابخانه های عمومی، بستر جدیدی جهت درآمد زایی از طریق دریافت حق عضویت و نیز فرصتی برای آشنایی بیش از پیش شهروندان با سیستم آموزشی و علمی دانشگاه فراهم می گردد.

upna