دیدار معاونت فرهنگی دانشگاه پیام نور با مسئولین سازمان بسیج دانشجویی
دیدار معاونت فرهنگی دانشگاه پیام نور با مسئولین سازمان بسیج دانشجویی

دکتر ناجی معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور و دکتر محمدی از مدیران این معاونت با حضور در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان با مسئولین سازمان بسیج دانشجویی دیدار کردند.

به گزارش یوپنا، دکتر ناجی معاون فرهنگی دانشگاه پیام نور و دکتر محمدی از مدیران این معاونت با حضور در مجتمع فرهنگی ۱۳ آبان با مسئولین سازمان بسیج دانشجویی دیدار کردند.

در این دیدار که با حضور دکتر خادمی معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج دانشجویی آقای جهانی مسئول معاونت فرهنگی آقای وجدانی معاون سابق فرهنگی سازمان بسیج دانشجویی و آقای ایرانی مسئول مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه های پیام نور برگزار شد موضوعات مختلفی از جمله زمینه های همکاری بیشتر میان دانشگاه پیام نور و سازمان بسیج دانشجویی مطرح شد.

موضوع اعتبار تخصیص داده شده راهیان نور توسط دانشگاه پیام نور و مشکلات مراکز بسیج دانشجویی برای برگزاری این اردوها از جمله مباحث مطرح شده در جلسه بود که معاونت فرهنگی دانشگاه پیام نور برپیگیری جهت برطرف کردن آنها و تقویت هرچه بیشتر کاروان های راهیان نور تاکید کردند.

همچنین، ایرانی مسئول مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه های پیام نور در این دیدار از دکتر ناجی و همکاران وی جهت بازدید و حضور در اردوهای راهیان نور دعوت به عمل آورد.

درآخر از زحمات آقای وجدانی معاونت سابق فرهنگی بسیج دانشجویی تقدیر به عمل آمد و هدیه ای از طرف دانشگاه پیام نور به ایشان داده شد.

upna