برگزاری یکصد نشست علمی در یک صد مرکز دانشگاه برای تبیین انقلاب
برگزاری یکصد نشست علمی در یک صد مرکز دانشگاه برای تبیین انقلاب

بسیج اساتید دانشگاه پیام نور یک صد نشست علمی درباره انقلاب اسلامی در یکصد مرکز و واحد دانشگاه پیام نور به صورت همزمان برگزار کرد.

دکنر پارسا رئیس بسیج اساتید دانشگاه پیام نور در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری یوپنا با تاکید بر راهبرد مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب درباره ضرورت شناخت گذشته برای تحقق آینده مورد انتظار انقلاب اظهار داشت: بسیج اساتید دانشگاه پیام نور یکصد نشست علمی را برای بازخوانی یکصد رخداد انقلاب اسلامی در یکصد مرکز و واحد دانشگاه پیام نور برگزار کرد.

وی گفت: در این نشست ها حوادث و رخدادها و مسائلی که زمینه ساز تحقق انقلاب اسلامی در دوران ستم شاهی بوده توسط محققین مطرح و در جمع دانشگاهیان پیام نور ارائه گردید.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه پیام نور با توجه به ابداع و نو بودن چنین برنامه هایی ادامه داد: این برنامه به صورت همزمان برای اولین بار برای صد مرکز و واحد دانشگاه پیام نور سراسر کشور جهت معرفی بیشتر انقلاب اسلامی صورت پذیرفت.

وی در پایان گفت: هر رخداد انقلاب که به صورت آموزشی ارائه شد به صورت یک مقاله نگاشته می شود و در مجموعه ای با همین نام چاپ خواهد شد.

upna