اولویت پرداخت تسهیلات به پرسنلی که هیچ گونه دریافتی وامی نداشتند / شفافیت اساس کار حوزه مالی است
اولویت پرداخت تسهیلات به پرسنلی که هیچ گونه دریافتی وامی نداشتند / شفافیت اساس کار حوزه مالی است

ثبت نام متقاضیان تسهیلات مرابحه و قرض الحسنه در سامانه پیشخوان دانشگاه صورت پذیرفت که در این سامانه بیش از ۶ هزار درخواست ارسال شد.

دکتر علیزاده معاون مالی، اداری و عمرانی دانشگاه پیام نور در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری یوپنا درباره پرداخت تسهیلات به پرسنل دانشگاه اظهار داشت: ثبت نام متقاضیان تسهیلات مرابحه و قرض الحسنه در سامانه پیشخوان دانشگاه صورت پذیرفت که در این سامانه بیش از ۶ هزار درخواست ارسال شد.

وی درباره اولویت پرداخت تسهیلات افزود: با سیستمی شدن سامانه درخواست وام، شفاف سازی خوبی صورت گرفته است و سوابق دریافت های قبلی کاملا مشخص شد به نحوی که طبق آمار استخراج شده ۹۲۷ نفر از وام قرض الحسنه و ۱۳۴۶ نفر از وام مرابحه تا کنون هیچ گونه دریافتی نداشتند که در اولویت اول پرداخت قرارگرفتند.

دکتر علیزاده ادامه داد: به منظور افزایش شفافیت و احقاق حق همکارانی، لیست پرسنلی که تاکنون از این تسهیلات استفاده نکردند برای استان ها ارسال کردیم و استان ها موظف هستند که پرونده این افراد را به ستاد رفاهی سازمان ارسال کنند و تا زمانی که تسهیلات این قبیل همکاران که هیچ گونه وامی دریافت نکردند پرداخت نگردد، به سایر پرونده ها ترتیب اثری داده نمی شود.

معاون مالی دانشگاه گفت: حداکثر مبلغ وام مرابحه برای پرسنل رسمی، پیمانی و قراردادی (علمی و اداری) ۵۰ میلیون تومان و حداکثر پرداخت وام قرض الحسنه تا سقف ۲۰ میلیون تومان تعیین شد

وی درباره وام نیروهای شرکتی گفت: مبلغ وام مرابحه برای نیرووهای شرکتی برابر با ۲۰ میلیون تومان و وام قرض الحسنه برابر با ۱۰ میلیون تومان محاسبه شد.

وی در پایان گفت: در صورت وجود اعتبار کافی و تفاهمات جدید برای پرسنلی که درخواست وام مجدد داشته اند، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد و سامانه پیشخوان درخواست وام مجدد بنسبت به ثبت درخواست ها فعال می شود.
بر این اساس لیست همکاران مشمول وام های اشاره شده که تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده اند در دو فایل ذیل قابل دریافت است.

دریافت فایل ۱
دریافت فایل ۲

upna