رئیس دانشگاه پیام نور استان گیلان ابقاء شد
رئیس دانشگاه پیام نور استان گیلان ابقاء شد

دکتر سعید صادقی به مدت دو سال دیگر به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان گیلان ابقاء شد.

به گزارش خبرگزاری یوپنا طی حکمی از سوی دکتر زمانی ریاست عالیه دانشگاه پیام نور، دکتر سعید صادقی به مدت دو سال دیگر به عنوان رئیس دانشگاه پیام نور استان گیلان ابقاء شد.

 

upna