تمدید حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۱۵ اسفند
تمدید حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۱۵ اسفند

حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور تا ۱۵ اسفند تمدید شد.

مهندس بهروز مدیرکل روابط عمومی در گفتگوی اختصاصی با یوپنا درباره تمدید حذف و اضافه دانشجویان دانشگاه پیام نور گفت: مهلت ثبت‌نام و حذف و اضافه دانشجویان  دانشگاه پیام نور تا  ۱۵ اسفند ماه تمدید شد.

وی اظهار داشت: دانشجویان  برای ثبت نام و حذف و اضافه باید به سامانه گلستان دانشگاه پیام نور مراجعه کنند.

upna