اعزام بخشی از تجهیزات زرهی لشگر 16 زرهی به قزوین به مرزهای شمال غرب - پایگاه خبری تحلیلی یوپنا | پایگاه خبری تحلیلی یوپنا