همزمان با برگزاری امتحانات پایان ترم/بازدید و قدردانی رئیس دانشگاه از عوامل برگزاری آزمون در دانشگاه پیام نور تهران جنوب - پایگاه خبری تحلیلی یوپنا | پایگاه خبری تحلیلی یوپنا