همزمان با روز درختکاری کشت نهال توسط ریاست دانشگاه، معاونین و کارکنان در سازمان مرکزی انجام گرفت - پایگاه خبری تحلیلی یوپنا | پایگاه خبری تحلیلی یوپنا