افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 23 November , 2020
آزمون دستیاری ، وزارت بهداشت
25 اردیبهشت 1397

اعتراض شرکت کنندگان آزمون دستیاری سال 97 به طرح سوال از منابع حذف شده

از آنجا که پیگیری های ما به نتیجه ای از این سازمان منجر نشده، خواستار آن هستیم تا جهت احقاق حقوق داوطلبانی که به منابع آزمون سنجش اعتماد کرده اند، کارگروهی با حضور کارشناسان و داوطبین تشکیل شود تا به این موضوع دقیق تر رسیدگی شود.