افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 25 November , 2020
آملی لاریجانی ، دادستانی ، قوه قضاییه
05 اردیبهشت 1397

آملی لاریجانی : تمام دشمنان می‌خواهند قوه قضاییه را از انجام وظایفش بازدارند

امروز ملاحظه می‌کنید که تمام دشمنان و سلطه جهانی در مقام این هستند که قوه قضاییه را از انجام وظایفش بازدارند.