افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 30 November , 2020
احکام
دانشجویان در مهلت قانونی، درخواست تجدید نظر خود را به مراجع قضایی تسلیم کنند 30 خرداد 1397

دانشجویان در مهلت قانونی، درخواست تجدید نظر خود را به مراجع قضایی تسلیم کنند

دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در واکنش به احکام صادر شده برای دانشجویان، از آنان خواست تا در مهلت قانونی درخواست تجدید نظر خود را با مراجعه به مراجع قضایی تسلیم نمایند.