افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 2 December , 2020
استرالیا ، هواوی ، جاسوسی
30 خرداد 1397

استرالیا هواوی را به جاسوسی متهم کرد

تعدادی از مقامات امنیتی استرالیا به تازگی در نامه سرگشاده‌ای به مدیران بلندپایه شرکت هواوی از نحوه فعالیت‌های مخابراتی این شرکت چینی به شدت انتقاد کرده‌اند. این نامه که ممکن است روابط استرالیا و چین همچنین رقابت تنگاتنگ میان شرکت‌ها و اپراتورهای فعال در این کشور پهناور را تحت تاثیر قرار دهد.