افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 3 December , 2020
اف 16 ، هواپیما ، بحرین
02 تیر 1397

آمریکا 16 هواپیمای اف 16 به بحرین می فروشد

شرکت لاکهید مارتین آمریکا برای تولید 16 هواپیمای اف 16 با رژيم بحرین قرارداد امضا کرد.