افزونه جلالی را نصب کنید. Saturday, 28 November , 2020
الماس مصنوعی
الماس مصنوعی در آزمایشگاه ساخته شد 15 اردیبهشت 1397

الماس مصنوعی در آزمایشگاه ساخته شد

محققان موفق به ساخت الماسی در آزمایشگاه شده اند که از نمونه طبیعی خالص تر و ۲۰درصد ارزانتر است.