افزونه جلالی را نصب کنید. Thursday, 3 December , 2020
امنیت شبکه
10 اردیبهشت 1397

با این دستگاه قفل اتاق‌های ۱۴۰هزار هتل را در جهان باز کنید

محققان امنیتی با ساخت دستگاهی مدعی شدند که قادر به باز کردن قفل اتاق‌های 140 هزار هتل در جهان هستند.