افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 25 November , 2020
انتخابات ترکیه
05 اردیبهشت 1397

قانون جدید انتخابات ترکیه تصویب شد

طرح تغییر برخی از مواد قانون انتخابات ترکیه که توسط نمایندگان دو حزب عدالت و توسعه و حرکت ملی به پارلمان این کشور ارائه شده بود، شب گذشته در صحن علنی مجلس ترکیه تصویب شد.