افزونه جلالی را نصب کنید. Tuesday, 24 November , 2020
انتخابات ریاست‌جمهوری ، کلمبیا
07 خرداد 1397

انتخابات ریاست‌جمهوری کلمبیا به دور دوم کشیده شد

شمارش آرای ریاست‌جمهوری کلمبیا حاکی از آن است که «ایوان داکه»، سیاستمدار کلمبیایی و نامزد اصلی راست‌گرا، با ۳۹ و هفت دهم درصد پیشتاز است و «گوستاوو پترو» از حزب چپ‌گرا با ۲۴ و هشت دهم درصد مقام دوم را دارد.