افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 2 December , 2020
انگشتان پا ، گرفتگی عضلات ، اسپاسم ، سلامت
03 تیر 1397

از دلایل گرفتگی انگشتان پا

گرفتگی انگشتان پا از محرک های مختلفی سرچشمه می گیرد، اما استفاده بیش از حد، کم آبی بدن، و کمبود مواد معدنی (به ویژه، پتاسیم، کلسیم، و منیزیم) به عنوان مقصران اصلی شناخته می شوند.