افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 30 November , 2020
اولویت
دکتر زمانی در بازدید از دانشگاه پیام نور استان قم: لزوم استفاده بهینه از ظرفیت ها و ارتقای کارایی دانشگاه/ خدمت رسانی مطلوب اولویت اصلی دانشگاه 23 اردیبهشت 1397

دکتر زمانی در بازدید از دانشگاه پیام نور استان قم: لزوم استفاده بهینه از ظرفیت ها و ارتقای کارایی دانشگاه/ خدمت رسانی مطلوب اولویت اصلی دانشگاه

دکتر زمانی رئیس دانشگاه پیام نور از ستاد استانی و همچنین مرکز و واحدها، امکانات آزمایشگاهی و فضاهای آموزشی دانشگاه پیام نور قم بازدید کرد.