افزونه جلالی را نصب کنید. Wednesday, 25 November , 2020
ایمیل
تغییرات بزرگ در ایمیل گوگل 10 اردیبهشت 1397

تغییرات بزرگ در ایمیل گوگل

گوگل بزرگ‌ترین تغییر ممکن را در سرویس ایمیل خود به ثبت رساند تا جی میل با تولدی دوباره کاربران را به‌سوی خود بکشاند.