افزونه جلالی را نصب کنید. Monday, 23 November , 2020
بانک انصار ، بانک ثامن ، ادغام
10 اردیبهشت 1397

ادغام ثامن در بانک انصار نهایی شد

براساس تازه ترین تصمیم، ادغام موسسه ثامن در بانک انصار نهایی شده و بناست این موسسه تا دو روز آینده تابلوهای خود را با نام بانک انصار تغییر دهد.